تخفیف ویژه!
اول و آخر
5.00 out of 5 based on 1 customer rating
(دیدگاه کاربر 1)

نو دیتیل‌ها

248,000تومان 223,000تومان

کتاب پیشرو اهتمامی است در جهت بهروزرسانی مجموعه جزئیات اجرایی ساختمان که امروزه در امر
ساختمانسازی مدرن از آن بهره گرفته میشود؛ ولیکن تاکنون منبع منسجم و کاربردیای دراینباره در اختیار
مخاطبین قرار نگرفته است.
همه تلاش ما در این مجال بر این بوده است که اتفاقی نو در عرصه کتابهای موجود درزمینهی جزئیات ساختمانی
را شاهد باشیم.
لذا با توجه به این مهم، جستجو در بین کتابهای مربوط به این حوزه، نتیجهای بهجز همان جزئیات سنتی و
پرتکرار را در برنداشت و ما را بر آن داشت تا باهمت مضاعف، اولویت را بر ارائهی جزئیات اجرایی خاص که امروزه
در اکثر بناها چه در داخل کشور و چه در حوزه کشورهای پیشرفته مورداستفاده میباشد، قرار دهیم.
با توجه به کمبودهایی که در زمینهی ترسیم جزئیات اجرایی بهروز شده، با سالها حضورم در دفتر مهندسین
مشاور شاهدش هستم و همچنین نیازهایی که در حوزه دانشگاهی، دانشجویان با آن مواجه هستند و مشتاقانه در
کلاس از من طلب میکنند، نسبت به تألیف چنین کتابی حساس شدم؛ بنابراین یکی از مهمترین اهداف این کتاب،
توجه به نیاز مخاطب، هم در عرصهی طراحی و اجرا و هم در عرصهی آموزش میباشد.
در این مجموعه با توجه به موضوع، نمونهای از جزئیات ساختمانی نو به همراه تصویر آن، آمده است تا مخاطبین
ضمن مشاهدهی تئوری عناصر و جزئیات ساختمانی، تصویر اجراشده یا در حین اجرای آن را نیز بتوانند ببینند.

شیوهی نگارش کتاب بهگونهای است که مشمول جزئیاتی از عناصر جدید در ساختمانسازی مدرن و تقریباً به
ترتیب اولویت اجرا در مراحل ساخت باشد.
مخاطب باید بتواند بهراحتی جزئیات اجرایی موردنظر خود را از عناوین اصلی در زیرمجموعه موردنظر پیداکرده و
از آن بهره ببرد.
جزئیات عمدتاً بر اساس مقیاس مناسب تعریفشده تا بهراحتی قابلاستخراج و مشاهده باشد.
در برخی موارد به لحاظ عدم وجود جزئیات اجرایی خاص و اجرای سادهی مصالح نوین صرفاً به معرفی آن به
مخاطب اکتفا شده است.

1 دیدگاه برای نو دیتیل‌ها

  1. امتیاز 5 از 5

    عالی بود بسیار به روز

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *