اول و آخر

هندسه کاربردی

98,000تومان

نویسنده:رویا صدیقی

آثار معماری  گذشته به ویژه آنهایی که بیانگرتمدنهای عظیم بشری هستند نشان دهنده بکار گیری عمق وسیع هندسه در طراحی بنا بوده اند که بناهای عظیم و ماندگار دوران گذشته ، خود را مقید به هندسه مطلق نموده و به خاطر رعایت جنبه های نظم (به ویژه تقارن ) بسیاری از بناهای دیگر معماری را پشت سر گذاشته اند.آغاز دانش هندسه را به تجارب مساحی و معماری نسبت داده اند و اولین قدمهای آن ها در ترسیم روی زمین ( به منظور تعیین و یا ترسیم مجدد اراضی زراعی و یا احداث ساختمان….) صورت گرفته است.

موضوعات:

: هندسه ترسیمی ترسیم فنی
– راهنمای آموزشی (عالی)

هندسه کاربردی

نوسیندگان : رویا صدیقی ، فریس خادمی ، مجید حبیبی ، فرشته صادقی ، ناهید معبودی

انتشارات اول و آخر

توضیحات تکمیلی

وزن 500 g
ناشر

تاریخ نشر

کد دیویی

تعداد صفحات

نوبت چاپ

شمارگان

نوع جلد-ابعاد