تخفیف ویژه!
پدیدارشناسی

معماری اندیشی

98,000تومان 89,000تومان

وقتی به معماری فکر می‌کنم، تصاویر (ایماژها) به ذهنم خطور می‌کنند. بسیاری از این تصاویر مربوط به آموزش‌هایی است که در گذشته دیده‌ام و همچنین بخشی از آن به خاطر حرفه‌ام به عنوان معمار می‌باشد. آن‌ها شامل دانش حرفه‌ای درباره‌ی معماری هستند که طی سال‌ها، جمع‌‌آوری کرده‌ام. بعضی از تصاویر دیگر به دوران کودکی‌ام بازمی‌گردد، دوره‌ای که بدون آنکه درباره معماری بیندیشم، تجربه‌اش می‌کردم. گاهی هنوز می‌توانم دستگیره‌ی در خاصی را در دستانم لمس کنم؛ تکه‌ای فلزی که به پشت قاشق می‌ماند؛ عادت داشتم وقتی به باغ خاله‌ام می‌روم آن را در میان دستم نگه دارم.