اول و آخر

معماری اجتماعی خانه ایرانی

26,800تومان

نویسنده:محمدرضا بمانیان نویسنده:معصومه امینی

جامعه  از عده ای از افراد تشکیل شده است که برای رفع نیاز هایشان با هم روابط اجتماعی دارند. به طور مشخص منظور از روابط اجتماعی ، ارتباط و وابستگی متقابل انسان ها و جهت گیری رفتاری آ ن هاست . از آن جایی که فرهنگ کلیه اشکال زندگی افراد یک جامعه را تشکیل می دهد انسان ها برای داشتن یک زندگی پیشرفته احتیاج به داشتن روابط فرهنگی – اجتماعی با هم هستند، تا از طریق روابط اجتماعی خود انتقال فرهنگی بین افراد جامعه صورت گیرد.

موضوعات:

: معماری ایرانی معماری بومی – ایران – دریای خزر، ساحل خانه‌سازی – ایران – دریای خزر، ساحل

توضیحات تکمیلی

وزن 500 g
ناشر

تاریخ نشر

کد دیویی

تعداد صفحات

نوبت چاپ

شمارگان

نوع جلد-ابعاد