تخفیف ویژه!
اول و آخر

ماهیت هنر و تزئینات در معماری داخلی

99,800تومان 89,000تومان

هیچ انسانی را نمی‌توان شناخت که با مظاهر هنر به‌‌طور کامل بیگانه باشد و هنر و زیبایی هیچ جایگاهی در اندیشه و حیات او نداشته باشد به‌‌طوری‌‌که می‌‌توان ادعاء نمود که هنر همراه و همزاد انسان است و به‌‌همین علت از نخستین روزگاران تاریخ شاهد هنرمندی و نقش‌‌آفرینی انسان در غارها هستیم. اهمیت هنر بی‌‌نیاز از توضیح و تبیین است و اندک نگاهی به زندگانی معمولاً در میان گسترۀ حوزۀ نفوذ و تأثیرگذاری و ماندگاری هنر را کاملاً آشکار خواهد کرد همچنین مسئلۀ ضرورت پرداختن به مسئلۀ هنر را از زوایا و مناظر مختلف روشن می‌سازد هنر مسئلۀ روز و مبتلا در هر جامعه محسوب می‌‌شود امری که اندیشه‌های طیف وسیعی از مخاطبان را در سیطرۀ خود داشته و در سطح جامعه کاملاً زنده و تأثیرگذار است. اهمیت و تأثیرگذاری هنر در اندیشه و اجتماع بشری باعث گردیده است که از ضوابط گوناگونی فنی، فلسفی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به‌‌ویژه در سده‌‌های اخیر به این موضوع پرداخته شود و حاصل تلاش دانشمندان هنرشناس در این عرصه مجموعه‌‌های مستند علمی بسیاری است که ابعاد و زوایای گوناگونی از ماهیت هنر و کارکردهای مختلف آن را مورد بحث قرار داده است. پرداختن عقلانی به موضوع هنر و پرسش فلسفی از چیستی و ماهیت آن به‌‌عنوان یکی از دیرینه‌‌ترین سؤالات عرضۀ تفکر که در همۀ دوران‌‌ها‌‌ به‌‌نوعی به آن پرداخته شده است به‌‌شکل‌‌گیری وظیفۀ هنر به‌‌عنوان یکی از گسترده‌‌ترین منشأ فکری از فلسفه و یا اصطلاحاً از «فلسفه‌‌های مضاف»، انجامیده است.