تخفیف ویژه!
اول و آخر

بررسی زندگی فضای عمومی

248,000تومان 223,000تومان

نویسنده:یان گل نویسنده:بیگیت اسوار مترجم:محمدسعید ایزدی مترجم:سمانه محمدی مترجم:سمانه خبیری

درک وانجام بررسی زندگی فضای عمومی امری آسان است . ایده اصلی و اولیه مشاهده گران ، قدم زدن  و تماشای دقیق اطراف است . مشاهده ، عامل کلیدی است و ابزارها ساده و ارزان هستند . افزایش سرعت مشاهدات در قالب یک سیستم می تواند اطلاعات جالبی را درباره تعامل زندگی و فضای عمومی بدسن دهد.

هدف اویه این مطالعات همان هدف معاصر است : درک زندگی فضاهای عمومی به عنوان بعدی مهم از برنامه ریزی ، هر چند که مفهوم زندگی فضای عمومی ممکن است در مقابل سیستم های پیچیده حمل ونقل ،پیش پا افتاده و ساده به نظر برسد، اما تجدید حیات این مطالعات ،مهارتی ساده نیست

موضوعات:

: فضاهای عمومی شهرسازی

توضیحات تکمیلی

وزن 500 g
ناشر

تاریخ نشر

کد دیویی

تعداد صفحات

نوبت چاپ

شمارگان

نوع جلد-ابعاد